FOKUS: Detaljhandel

Skyltar, ljusreklam, inredningsdetaljer i glas, trä, metall, plast.

För dig som har ett inarbetat varumärke och en färdig grafisk profil men behöver hjälp med att hitta rätt kommunikationsmodell, har vi många års erfarenhet och kunskap. Ibland handlar det till exempel om att tolka den grafiska profilen och väva in den i arkitekturen på den aktuella platsen. Vi ombesörjer kontakten med till exempel fastighetsägare, gallerior och köpcentra.
Att samordna logistiken med elektriker, inredare, VM m fl. är ett viktigt moment i säkerställandet att projektet håller överenskommen deadline. En tydlig trend är att vi blir mer och mer delaktiga i kundens etableringsplan och hjälper till så att inget missas under resans gång.