Dubbelsidiga skyltar

En dubbelsidig skylt, ofta kallad flaggskylt, har som största uppgift att förstärka verksamhetens
synlighet i gaturummets förlängning. Det är flaggskyltarna man ser när man tittar ner i en gata
eller in i gångstråket på gallerian. Det utstickande formatet lockar ofta till kreativa och spännande
lösningar och inte sällan tar man ut svängarna lite i den grafiska designen.
En flaggskylt som är högre än vad den är utstickande brukar vi kalla vingskylt.