Folier och vepor

Dessa två tekniker är vanligt förekommande i detaljhandel där kanske budskapet är tidsbegränsat eller inte ska vara permanent. Det handlar om till exempel foliering av fordon och skyltfönster eller en banderoll vid ett utomhusevent där ytan inte är fastställd.
Folier och vepor är dessutom en kostnadseffektiv kommunikationslösning som produceras fram snabbt och ofta till förhållandevis låg kostnad.