KRONAN SHOPPING

Kronan Shopping är en stadsgalleria med butiker och caféer mitt i centrala Falkenberg. 2012 genomgick denna en total uppgradering både exteriört och interiört. Projektfabriken hade ansvar för skyltidentiteten med ett komplett program av namn och informationsskyltar.