FOKUS: Globalt

Skyltprodukter för leverans globalt.

Vi levererar kommunikationslösningar över hela världen. Det kräver struktur och planering så att all logistik fungerar till 100%. Att hålla koll på olika standards är nog så viktigt eftersom produkten ofta ska se exakt lika ut och fungera likadant oavsett var i världen produkten ska verka.
Montageansvaret ligger i flesta fall på lokal nivå, men alla samarbetspartner kräver tydliga instruktioner om produkten.