Hållbara produkter

LED har praktiskt taget tagit över som ljuskälla i moderna produkter. Detta ger minimal miljöpåverkan med låg energiförbrukning. Gammal utrustning konverteras effektivt och byggs lätt om till modern teknik, så kallad LED-konvertering. Till och med gamla neonskyltar kan idag konverteras till LED-teknik där du som kund knappt ser skillnad.

I vissa lägen kan inte LED ersätta gammal teknik. I vissa applikationer är t.ex. gammaldags neon det ända alternativet. Oftast av rent utseendemässiga skäl. I sådana fall är det extra viktigt att produktion och destruktion sker med högsta säkerhet för att inte bli en miljöpåverkan. Detta säkerställer vi genom extra väl utvalda och kontrollerade leverantörer.