FOKUS: Handelsplatser

Vi gör Sveriges handelsplatser synliga.

Att skapa rätt förutsättningar vad gäller visuell kommunikation har vi god erfarenhet av. För en handelsplats innebär det att på ett smakfullt sätt kommunicera både ”varumärket” samt synas vid alla tillfarter i området.
En tydlig trend är att vi blir mer och mer involverade i handelsplatsers etableringsplan och kan i ett tidigt skede skjuta till med vår kunskap om vad som centrat bör tänka på, till exempel vilka möjligheter som finns att utnyttja på de ytor som är avsedda för kommunikation.
Vi tillför även teknisk kunskap i gränssnitten mot andra entreprenader som ger bättre projekteffektivitet, mindre risk för onödigt arbete och som följd av detta – bättre projektekonomi.