Inredning

Vad är en skylt och vad är fasad på en butik? Vad är en skylt eller en varumärkesplacering i en inredning? Ofta är gränsen mellan kategorierna diffus och de överlappar varandra i sitt utförande. Här kommer vår kunskap om olika material och hur de uppför sig tillsammans väl till pass.
Vi blandar glas, metall, plast och olika belysningsalternativ för att nå synliga och vackra lösningar. Gärna integrerade i kundernas  koncept och väl anpassade till övrig inredning. Inte sällan är vi designerns bollplank i sådana situationer.