Markskyltar

I vissa fall finns ingen fasadyta att tillgå och då kan en fristående markskylt vara lösningen. En fristående skylt i anslutning till fastigheten är ofta en bra vägvisare för besökaren. Viktigt är att kommunicera med rätt storlek både på skylt, text och logotype, så betraktaren lätt tar till sig budskapet.

Många av våra fristående markskyltar som vi levererat under åren fungerar idag som riktmärke när människor vill referera till områden och platser.