Samhällsengagemang

Vi vill försöka hjälpa och stödja sådana verksamheter som gör skillnad. Till dem hör till exempel idrottsföreningar, samhällsstöd och fonder som stödjer viktig forskning.

I dagsläget stödjer vi Malmö FF, Malmö Redhawks, Prespa Birlik samt Missing People, Hjärt & Lungfonden och Barncancerfonden.

I vårt samhällsengagemang ligger också en annan väldigt viktig faktor. Våra partners skall vara ekonomiskt väl fungerande företag. En av de viktigaste faktorerna för ett väl fungerande samhälle är att vi alla bidrar med att skatter och avgifter sköts och för oss som inköpare av produkter och tjänster kontrollerar vi löpande att detta uppfylls.